Mail Us at : sales@kitomaindonesia.com | Call Us 021 2851 8059

iQPUMP 1000 Yaskawa Inverter 3-phase 240V

 

 

Kitoma Indonesia : iQPUMP 1000 Yaskawa Inverter 3-phase 240V


Intelligent Pump Drive

 

240V 3-phase Models

 • CIMR-PW2A0004FAA = 3.5A, 0.75HP
 • CIMR-PW2A0006FAA = 6A, 1HP
 • CIMR-PW2A0008FAA = 8A, 2HP
 • CIMR-PW2A0010FAA = 9.6A, 3HP
 • CIMR-PW2A0012FAA = 12A, 3HP
 • CIMR-PW2A0018FAA = 17.5A, 5HP
 • CIMR-PW2A0021FAA = 21A, 7.5HP
 • CIMR-PW2A0030FAA = 30A, 10HP
 • CIMR-PW2A0040FAA = 40A, 15HP
 • CIMR-PW2A0056FAA = 56A, 20HP
 • CIMR-PW2A0069FAA = 69A, 25HP
 • CIMR-PW2A0081FAA = 81A, 30HP
 • CIMR-PW2A0110FAA = 110A, 40HP
 • CIMR-PW2A0138FAA = 138A, 50HP
 • CIMR-PW2A0169FAA = 169A, 60HP
 • CIMR-PW2A0211FAA = 211A, 75HP
 • CIMR-PW2A0250AAA = 250A, 100HP
 • CIMR-PW2A0312AAA = 312A, 125HP
 • CIMR-PW2A0360AAA = 360A, 150HP
 • CIMR-PW2A0415AAA = 415A, 175HP

 

iQPUMP 1000 240V 3-phase Specifications


Model Number 3-Phase Input, 240V Single-Phase Input, 240V;
3-Phase Output, 208-230V
iQpump1000 Dimensions
Weight (lb)
Rated
Current (A)
Max
Capacity
(HP)
Sizing Method A
(Continuous Full Power)
Sizing Method B
(86% max power of
Without Additional connected motor size)
Without Additional
Input Reactor
With Additional
Input Reactor
Rated
Current
(A)
Max
Capacity
(HP)
Rated
Current
(A)
Max
Capacity
(HP)
Rated
Current
(A)
Max
Capacity
(HP)
Height Width Depth NEMA 1 Protected
Chassis
CIMR-PW2A0004FAA 3.5 3/4 1.7 1/3 2.4 1/2 2.4 1/2 12.06 5.51 5.79 7.3 --
CIMR-PW2A0006FAA 6 1 3.5 3/4 3.5 3/4 4.6 1 12.06 5.51 5.79 7.3 --
CIMR-PW2A0008FAA 8 2 4.6 1 4.6 1 4.6 1 12.06 5.51 5.79 7.5 --
CIMR-PW2A0010FAA 9.6 3 4.6 1 4.6 1 6.6 1.5 12.06 5.51 5.79 7.5 --
CIMR-PW2A0012FAA 12 3 6.6 1.5 7.5 2 7.5 2 12.06 5.51 5.79 7.5 --
CIMR-PW2A0018FAA 17.5 5 7.5 2 10.6 3 10.6 3 12.06 5.51 6.46 8.2 --
CIMR-PW2A0021FAA 21 7.5 7.5 2 10.6 3 10.6 3 12.06 5.51 6.46 8.2
--
CIMR-PW2A0030FAA 30 10 10.6 3 10.6 3 17 5 12.06 5.51 6.57 9.3 --
CIMR-PW2A0040FAA 40
15 10.6 3 17 5 17 5 12.06 5.51 6.57 9.3 --
CIMR-PW2A0056FAA 56
20 17 5 24 7.5 24 7.5 13.38 7.09 7.36 13.0 --
CIMR-PW2A0069FAA 69
25 24 7.5 31 10 31 10 15.47 8.66 7.76 20.1 --
CIMR-PW2A0081FAA 81
30 31 10 46 15 46 15 15.47 8.66 7.76 22.0 --
CIMR-PW2A0110FAA 110
40 31 10 31 10 46 15 21.37 10.00 10.16 50.7 46.2
CIMR-PW2A0138FAA 138
50 46 15 46 15 59 20 24.52 10.98 10.16 61.7 55.0
CIMR-PW2A0169FAA 169 60 59 20 59 20 75 25 30.08 12.95 11.14 90.2 81.4
CIMR-PW2A0211FAA 211 75 75 25 75 25 88 30
30.08 12.95 11.14 92.4 83.6
CIMR-PW2A0250AAA 250 100 88 30 88 30 114 40
37.80 17.95 12.99 191.8 167.6
CIMR-PW2A0312AAA 312 125 114 40 114 40 143 50
37.80 17.95 12.99 191.8 176.4
CIMR-PW2A0360AAA 360 150 143 50 143 50 169 60
45.98 19.84 13.78 233.7 216.1
CIMR-PW2A0415AAA 415 175 169 60 169 60 211 75
45.98 19.84 13.78 233.7 218.3

 

 

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi bagian Marketing kami, kami senang untuk membantu :

 

Hubungi : Sales & Marketing
Alamat

: Simprug Plaza

 

  Jl. Simprug Raya Blok B.2 No.5 Cikarang Baru Jababeka II - Bekasi 17530

Telepon
: 021 2851 8058  |  021 2851 8059  |  021 3725 0521  |  021 4448 9918
Mobile : 0821 2570 0690  |  0858 9027 2127  |  0877 8228 6338
Fax : 021 2851 8058
Email : sales@kitomaindonesia.com  |  marketing@kitomaindonesia.com  |  kitoma_kitoma@yahoo.co.id