Mail Us at : sales@kitomaindonesia.com | Call Us 021 2851 8059

iQPump 1000 Yaskawa Inverter 3-phase 480V

 

 

Kitoma Indonesia : iQPump 1000 Yaskawa Inverter 3-phase 480V

Intelligent Pump Drive

 

480V 3-phase Models

 • CIMR-PW4A0002FAA = 2.1A, 1HP
 • CIMR-PW4A0004FAA = 4.1A, 2HP
 • CIMR-PW4A0005FAA = 5.4A, 3HP
 • CIMR-PW4A0007FAA = 6.9A, 4HP
 • CIMR-PW4A0009FAA = 8.8A, 5HP
 • CIMR-PW4A0011FAA = 11.1A, 7.5HP
 • CIMR-PW4A0018FAA = 17.5A, 10HP
 • CIMR-PW4A0023FAA = 23A, 15HP
 • CIMR-PW4A0031FAA = 31A, 20HP
 • CIMR-PW4A0038FAA = 38A, 25HP
 • CIMR-PW4A0044FAA = 44A, 30HP
 • CIMR-PW4A0058FAA = 58A, 40HP
 • CIMR-PW4A0072FAA = 72A, 50HP
 • CIMR-PW4A0088FAA = 88A, 60HP
 • CIMR-PW4A0103FAA = 103A, 75HP
 • CIMR-PW4A0139FAA = 139A, 100HP
 • CIMR-PW4A0165FAA = 165A, 125HP
 • CIMR-PW4A0208AAA = 208A, 150HP
 • CIMR-PW4A0250AAA = 250A, 200HP
 • CIMR-PW4A0296AAA = 296A, 250HP
 • CIMR-PW4A0362AAA = 362A, 300HP
 • CIMR-PW4A0414AAA = 414A, 350HP
 • CIMR-PW4A0515AAA = 515A, 400HP
 • CIMR-PW4A0675AAA = 675A, 500-550HP
 • CIMR-PW4A0930AAA = 930A, 600-800HP
 • CIMR-PW4A1200AAA = 1200A, 900-1000HP

 

 

Model Number 3-Phase Input, 240V Single-Phase Input, 240V;
3-Phase Output, 208-230V
iQpump1000 Dimensions
Weight (lb)
Rated
Current (A)
Max
Capacity
(HP)
Sizing Method A
(Continuous Full Power)
Sizing Method B
(86% max power of
Without Additional connected motor size)
Without Additional
Input Reactor
With Additional
Input Reactor
Rated
Current
(A)
Max
Capacity
(HP)
Rated
Current
(A)
Max
Capacity
(HP)
Rated
Current
(A)
Max
Capacity
(HP)
Height Width Depth NEMA 1 Protected
Chassis
CIMR-PW4A0002FAA 2.1
1
0.8 1/3 1.1 1/2 0.8 1/3 12.06 5.51 5.79 7.3 --
CIMR-PW4A0004FAA 4.1
2
1.6 3/4 2.1 1
2.1 1
12.06
5.51 5.79 7.3 --
CIMR-PW4A0005FAA 5.4
3
2.1 1
3
1.5 3
1.5 12.06 5.51 5.79 7.5 --
CIMR-PW4A0007FAA 6.9
4
3.0 1.5 3.4 2
3.4 2
12.06 5.51 6.46 8.2 --
CIMR-PW4A0009FAA 8.8 5
3.4
1.5 3.4 2
4.8 3
12.06
5.51
6.46
8.2
--
CIMR-PW4A0011FAA 11.1 7.5
3.4 2
4.8 3
4.8 3
12.06 5.51 6.46 8.2 --
CIMR-PW4A0018FAA 17.5 10
4.8 3 4.8 3 7.6 5
12.06 5.51 6.57
9.3
--
CIMR-PW4A0023FAA 23
15 4.8 3
7.6 5
7.6 5
12.06
5.51
6.57
9.3
--
CIMR-PW4A0031FAA 31
20
11
7.5
11 7.5 14
10
13.38 7.09 6.88 12.5 --
CIMR-PW4A0038FAA 38
25 11 7.5 14
10
14
10
13.38 7.09 7.36 13.0 --
CIMR-PW4A0044FAA 44
30
14
10
14
10
21
15
15.47 8.66 7.76 20.1 --
CIMR-PW4A0058FAA 58
40 21 15 21 15 27 20 18.65 10.37 10.16 50.6 50.6
CIMR-PW4A0072FAA 72
50 27
20
27
20
34
25
20.62 11.35 10.16 59.4 59.4
CIMR-PW4A0088FAA 88
60 27
20
27
20
34
25
25.16
13.32
10.27
85.8
79.2
CIMR-PW4A0103FAA 103 75
27
20
27
20
34
25
25.16 13.32 10.27 85.8 79.2
CIMR-PW4A0139FAA 139
100
52 40 52 40 65 50 30.08 12.95 11.14 99.0 90.2
CIMR-PW4A0165AAA 165 125 52 40 52 40 65 50 30.08 12.95 11.14 101 92.4
CIMR-PW4A0208AAA 208 150 65 50 65 50 77 60 37.80 17.95 12.99 191 174
CIMR-PW4A0250AAA 250 200 77 60 77 60 96 75 45.98 19.84 13.78 233 211
CIMR-PW4A0296AAA 296 250 96 60 96 75 124 100 45.98 19.84 13.78 246 224
CIMR-PW4A0362AAA 362
 300 124
75
124
100
156 125 45.98 19.84 13.78 257 235
CIMR-PW4A0414AAA 414
350
156
125
156
125
180 150 48.3 20.29 14.68 292 275
CIMR-PW4A0515AAA  515 400
156 125 156 125 180 150 61.3 26.86 14.72 504 475
CIMR-PW4A0675AAA 675
500-550
180 150 180 150 240 200 61.3 26.86 14.72 515 486
CIMR-PW4A0930AAA 930
600-800
 Consult Yaskawa Factory      80.4 50.2 14.73 1394 1195
CIMR-PW4A1200AAA 1200
900-1000
 Consult Yaskawa Factory      80.4 50.2
14.73
1420 1221

 

 

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi bagian Marketing kami, kami senang untuk membantu :

 

Hubungi : Sales & Marketing
Alamat

: Simprug Plaza

 

  Jl. Simprug Raya Blok B.2 No.5 Cikarang Baru Jababeka II - Bekasi 17530

Telepon
: 021 2851 8058  |  021 2851 8059  |  021 3725 0521  |  021 4448 9918
Mobile : 0821 2570 0690  |  0858 9027 2127  |  0877 8228 6338
Fax : 021 2851 8058
Email : sales@kitomaindonesia.com  |  marketing@kitomaindonesia.com  |  kitoma_kitoma@yahoo.co.id